• Сайт за смешни и забавни вицове, бисери и лафове, подбрани по категории и популярност.

  четвъртък, 5 октомври 2017 г.

  ВИЦОВЕ ~ Около четири сутринта...

  Около четири сутринта, след бурни танци и много алкохол, от селската дискотека си тръгнал 14 годишният Генади. Въпреки, че се опитвал да пази тишина, той събудил родителите си. Майка му прехапала устни и кротко заплакала. Баща му обаче бил много ядосан:
  – За наказание, че се прибираш в това състояние, като се наспя и отиваме да копаем лозето!
  – Тате, аз лозе няма да копая! – отсякъл Генади и се затворил в стаята си.
  Баща му, обаче бил неумолим. Два часа след като бил легнал синът му, той го събудил с викове. Докато впрягал каруцата, младият нехранимайко едва изпълзял от кревата. Обул си дънките, облякъл коженото яке и отишъл до каруцата:
  – Да не отиваш пак в дискотеката, бе, мискинин такъв?
  – Тате, аз лозе няма да копая! – сърдито отсякъл Генади.
  Баща му, без повече да говори, му зашил два здрави шамара зад врата, хванал го за якето и го метнал в каруцата. По някое време докато пътували, бащата забелязал, че в каруцата имало само една мотика:
  – Генчо, защо мотиката е само една?
  – Тате, аз лозе… – обаче не могъл да се изкаже, защото баща му отново му запалил врата с огромния си шамар.
  – Сега, ще изтичаш пеш до селото и ще донесеш на лозето най-голямата ни мотика. Тази, която като я вдигнеш и ти пази сянка!
  Затътрил се бавно Генади към селото и точно стигнал до тяхната къща, когато чул странни звуци от пъшкане. Приближил се до отворения прозорец, надникнал и видял, че майка му е с запретнат комбинезон, а съседът се поклащал ритмично зад нея. Когато приключили, майка му се обърнала и казала:
  – Много ми беше хубаво! Какво искаш да направя за тебе?
  – Значи, аз сега отивам на лозето. Донеси ми нещо за обяд.
  – Не мога, мъжът и детето са там и ще ме видят.
  – Няма страшно, ще издебна когато мъжът ти отиде на другия край на лозето и ще завържа едно бяло парцалче на сливата. Ти ще дойдеш тогава.
  След като видял всичко това, Генади взел мотиката и тръгнал към лозето. Тъкмо щял да се обади на баща си, че е дошъл, когато видял храстите да се клатят. Надникнал и какво да види! Баща му правел с магарицата това, което майка му правела с комшията. Дръпнал се, за да не го усети баща му и видял, че от селото приближава съседа. Отишъл при него и му казал:
  – Тате е научил какво правите с мама. Ако го видиш да идва към тебе с брадвата, бягай от него…
  Тръгнал обратно към баща си, като пътьом вдигал много шум. Излязъл баща му от храстите и Генади му казал:
  – Тате, срещнах комшията по пътя и той помоли, да отидеш с брадвата и да му помогнеш да отсече един дънер.
  Тръгнал баща му, а Генади се качил на сливата и завързал едно бяло парцалче. След малко, майка му дошла с една бохча. Като не видяла никой, освен сина си, тя го попитала:
  – Къде е баща ти?
  – Мамо, тате разбра за вас със съседа и тръгна да го гони с брадвата. Ти също бягай, че него може и да не го настигне и тогава ще подгони тебе…
  Хукнала майка му обратно към селото, а след малко се върнал баща му и учудено казал:
  – Какво му стана на съседа? Като ме видя с брадвата и хукна да бяга. До сега го гоних. Каква е тази храна?
  – Мама я донесе. Каза, че ти е за последно, понеже е разбрала какви ги вършиш с магарето и е тръгнала да разправя из цялото село. Бързо я настигни, преди да те е направила за резил.
  Бащата хукнал, като в ръцете си държал брадвата. Генади развил бохчата, легнал под сливата и казал:
  – Ех тате, аз на тебе казах ли ти, че лозе няма да копая…
  ВИЦОВЕ ~ Около четири сутринта...

  Мобилни вицове

  Мобилни вицове