loading...

[ВИЦОВЕ] - Иванчо отишъл при баща си и му казал

Иванчо отишъл при баща си и му казал:
– Тате, дай ми 20 лева.
– За какво са ти Иванчо? – попитал учудено бащата.
– За бизнес, тате, за бизнес!
Дал му той парите и Иванчо отишъл веднага при леля Мария, мелничарката.
– Лельо Мария, ако ти дам 20 лева, ще ми покажеш ли едната си цица?
– Добре, Иванчо, може…
Дала му я тя, а Иванчо барал, смукал и накрая си отишъл. На следващия ден, Иванчо отново отишъл при баща си и казал:
– Тате, дай ми 100 лева да правя бизнес.
Бащата отново му дал, но този път го проследил, за да види какво ги прави тия пари. Иванчо отишъл отново при мелничарката и казал:
– Ако ти дам 100 лева, ще може ли да те опна тука на пода и да ти хвърля един здрав с*кс?
– Може бе, Иванчо!
Е*ал я той, е*ал я и тъкмо и станало най-хубаво и Иванчо станал и казал:
– Аз ще си отивам…
– Е, Иванчо, стой де!
– Не мога, татко ще ми се кара!
– Стой, ще ти дам 20 лева.
– Не, татко ще ми се кара!
– Ще ти дам 50 лева.
– Не, татко ще ми се кара!
– Ще ти дам 100 лева.
– Не!
– Колко искаш? 200, 300, 400? Давам ти 1000 лева, само остани!
– Не мога, татко ще ми се кара!
В този момент, отнякъде изскочил бащата, който вече не издържал и казал:
– Остани бе, Иванчо, обещавам да не ти се карам!
– А бе, тате, много си прост бе! Развали ми бизнеса! Още пет минути и щях да и взема мелницата…
loading...
X

Вицове и Бисери

СтанетеФЕН

Вицове